Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Taslağı”nı görüşe açtı. BDDK’nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağı ile banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esaslar belirleniyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na da atıfta bulunan yönetmelik taslağı, Bankacılık Kanunu’nun sırların saklanmasıyla ilgili 73.