Yapılandırmada başvuru için artık son günler. Son tarih 1 Şubat mesai saati bitimi. Yapılandırma, SGK prim borçlarından gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, trafik cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarına kadar pek çok vergi kalemini kapsıyor. Vergi borçları için başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi “www.gib.gov.tr” veya “e-Devlet –