Pirus, Wall Street’e uğradı

Aslında, bu alanda geliştirilen tüm model ve yaklaşımlar; yarı-bilimsel olma kategorisinin üstüne çıkamayan Borsa Analizi disiplini; ileri teknolojinin ürünü yapay zeka-algoritma uygulamaları, bir…

Posted On