Sıhhat emek-meslek örgütleri sıhhatle ilgili kanun teklifini protesto etmek için yarın ‘G(ö)rev’ hareketiyle iş bırakacak

Aile Doktorları Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sıhhat Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sıhhat Emekçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Doktor Birliği Sendikası, Doktor ve Başka Sıhhat Çalışanları, Sıhhat ve Toplumsal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen), Kamu Diş Tabipleri Derneği (KADHED), Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES), Tabip ve Öteki Sıhhat Çalışanları, Sıhhat ve Toplumsal Hizmetler Kamu Vazifelileri Sendikası (Tabip Sen), Türk Diş doktorları Birliği (TDB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere 11 emek-meslek örgütü, TBMM gündeminde bulunan sıhhat çalışanlarının özlük haklarına ait yasa teklifine karşı izlenecek siyaset ve yarın yapılacak hareketle ilgili çevrimiçi basın toplantısı düzenledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sıhhat hizmetini birlikte üreten tabiplerin ve sıhhat çalışanlarının hakları için 11 örgütün büyük ve kıymetli bir yan yana gelişe imza attığını belirtti. Sırayla kelam alan sıhhat meslek örgütleri temsilcileri, sıhhat alanındaki krizi, kendi alanlarından yaşadıkları sıkıntıları ve 15 Haziran G(ö)REV aksiyonuna taşıdıkları taleplerini lisana getirdi.

11 sıhhat emek-meslek örgütünün hazırladığı ortak açıklama metnini, Korur Fincancı okudu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“HASTAYI MÜŞTERİ, HASTANELERİ İŞLETME, BİZLERİ KÖLE GÖREN TÜRKİYE SIHHAT SİSTEMİ, GİTGİDE TIKANMAKTADIR”

  • Sağlıkta Dönüşüm Programı ile piyasalaşan; hastayı müşteri, hastaneleri işletme, bizleri köle gören Türkiye sıhhat sistemi, pandemi ve krizlerin tesiriyle gitgide tıkanmaktadır. Sıhhat sisteminin tıkanmışlığının tahlili için sistemi gözden geçirip değiştirmek yerine bizlere şiddet, yoksulluk, istifalar, göç, liyakatsizlik, niteliksiz eğitim, performans dayatması, mobbing, baskılar, halka ise meskenlerde oluşan sanal kuyruklar, aylarca sonrasına alınabilen randevular, gitgide artan kalemlerle cepten ödemeler, kamusal sıhhat hizmetlerini tüketen düzenlemelerle özel hastanelere teşvik, sıhhatte eşitsizlik reva görülmektedir.

“OYALAMA TAKTİKLER İLE UĞRAŞIMIZ ZAYIFLATILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR”

  • Bizler şifa vermek için, sağlıklı bir toplum için bu meslekleri seçenler, daima sağlıksızlık dayatan ve bununla beslenen bu sistemin içinde vazifemizi yapamıyoruz. Koruyan değil hastalık üreten bu sistem daha fazla hasta, daha fazla hastalık ile kâr etmeyi hedeflerken, bizlere de mesleksel tatminsizlik, daha ağır geçen çalışma saatleri, daha uzun mesailer, daha büyük duygusal yük olarak yansımaktadır. Bu yılın daha mayıs ayında doktor göçü 938 sayısına ulaşmış, giderek artan intiharların en son örneği daha dün 9 Eylül Tıp Fakültesi’nde yaşanmışken ekran başlarında, Meclis komite odalarında emeğimiz ve mesleklerimiz ile adeta alay edilmektedir. Oyalama taktikler ile çabamız zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Fakat yılmıyoruz, biz her bir can için inatla tedaviyi sürdüren, ısrarla ömrü savunanlar, mesleğinin inadını, umudunu koruyanlar, haklarımız için uğraş vermeye devam ediyoruz, edeceğiz.

“YARIN HAKLARIMIZ İÇİN VAZİFEDE OLACAĞIZ, HİZMET ÜRETMEYECEĞİZ”

  • Taleplerimizi süreç boyunca lisana getirdik, yollara düştük, memleketin her yanını beyaza boyadık. Lakin aylardır “Çıktı çıkacak, müjdemiz var, yeni düzenleme kapıda, bu ay gelecek” kelamları ile oyalama taktikleri devreye konuldu. Kuruldan geçen ve bugün Meclis’e getirilecek, içinde bizlere, taleplerimize, haklarımıza yönelik hiçbir düzgünleştirme içermeyen bu maddeyi kabul etmiyoruz. ‘Bu maddeyi geri çekin’ diyoruz. Yarın haklarımız için misyonda olacağız, yarın üretimden gelen gücümüzü kullanacağız, yarın acil hadiseler, ağır bakım ve onkoloji hadiseleri dışında hizmet üretmeyeceğiz.

“YARIN TÜM ÜLKEDE OMUZ OMUZA YAN YANA EMEK BİZİM, KELAM BİZİM, SIHHAT HEPİMİZİN DİYECEĞİZ”

  • Birçok sefer söyledik, bir kez daha bilinsin; bu ne birinci ne de son eylemimizdir. Bu geçirilmeye çalışılan içi boş yasaya olan itirazın hareketidir. Daha uzun vadeli vazifelerden sakınmayacak bir krizin içinde olduğumuzdan kimsenin kuşkusu olmasın. Topluma da davetimizdir, öncesinde de olduğu üzere yanımızda olun, taleplerimiz hepimiz için, daha yeterli bir sıhhat sistemi için. Sizler de biliyorsunuz, farkındasınız; bu sıhhat sistemi yürümüyor. Yarın tüm ülkede omuz omuza yan yana emek bizim, kelam bizim, sıhhat hepimizin diyeceğiz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.