Tabip yanılgısı: Malpraktis davası nedir

Sağlık çalışanının soruşturulması ve Malpraktis davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ait yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hekimlerimiz de yargıçlarımız üzere korunmuş, dünyada gibisi olmayan bir teminata kavuşmuştur” dedi.

Malpraktis sözünü birinci defa duyan binlerce vatandaş, “malpraktis davası nedir” sorusuna karşılık aramaya başladı.

Peki malpraktis nedir, malpraktis davası ne demek? İşte manası…

Malpraktis nedir

Genel olarak tıbbi malpraktis, en kolay manasıyla hekim yahut hastane kusuru olarak geçer.

Diğer bir deyişle doktorun tıbbi uygulama kusuru; hekimin yahut tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sıhhat kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği yahut ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, yanlışlı tedavi yahut eksik bakım hizmeti sonucunda hastanın ziyan görmesi olarak tanımlanabilir.

Tıbbi malpraktis (kötü doktor uygulaması) kavramı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. unsurunda genel olarak şu halde tanımlanmıştır:

“Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın ziyan görmesi “hekimliğin makus uygulaması”

Malpraktis davaları

Malpraktis nedeniyle tazminat davası; hastalığın teşhisi, tedavisi ve hastanın bakımı basamaklarında tıbbi standartlara muhalif yapılan her türlü uygulamadan kaynaklanmaktadır.

Tıbbi malpraktis nedeni ile eser ya da vekalet kontratına dayanılan durumlarda misyonlu mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak belirlenmiştir.

Buna nazaran;

  • Bağımsız çalışan tabipler aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davaları, tüketici mahkemesinde görülür.

  • Şirket, gerçek şahısların işletici olduğu özel hastaneler ya da ismi ortaklık aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya ise, tüketici mahkemeleri vazifelidir.

  • Kamu hastaneleri ya da sıhhat kuruluşları aleyhine açılan tıbbi malpraktis nedeni ile açılan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya misyonlu olan mahkeme ise,“idare mahkemesi” olarak düzenlenir.

  • Tüm kamu hastaneleri, yani araştırma hastaneleri, devlet hastanesi, ruh ve hudut hastalıkları hastanesi gibi hastanelerde ortaya çıkan tıbbi malpraktis durumlarında, tam yargı davası olarak da tanımlanan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya vazifesi ise, yönetim mahkemesine aittir.

  • Devlet üniversitesi ya da vakıf üniversitesi hastanelerinde meydana gelen tabip uygulama kusurları nedeni ile maddi ve manevi tazminat davalarına bakma vazifesi ise, yönetim mahkemelerine aittir.

  • Aile sıhhati merkezi ya da benzeri niteliklere sahip olan kamu sıhhat kuruluşlarına karşı açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarına bakma vazifesi ise, yönetim mahkemesine aittir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.